5 / 10
Po spotkaniu w Krakowie

© fot. archiwum wspólnoty Dzielne Niewiasty