2 / 11
Młodzi przystępują do spowiedzi w Parku Przebaczenia

© THOMAS COEX | AFP