4 / 11
Ceremonia powitalna w Parku Edwarda VII

© THOMAS COEX | AFP