5 / 11
Ceremonia powitalna w Parku Edwarda VII

© Photo by Thomas COEX / AFP