8 / 11
Spotkanie papieża z przedstawicielami organizacji charytatywnych

© MARCO BERTORELLO | AFP