12 / 12
Wybór Seulu na gospodarza ŚDM 2027

© Thomas COEX / AFP