5 / 10
Czyż słowa z kazania na górze: „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” (Mt 5, 7), nie stanowią poniekąd streszczenia całej Dobrej Nowiny, całej zawartej tam „zdumiewającej wymiany”, która jest prostym i mocnym, a zarazem „słodkim” prawem samej ekonomii zbawienia?
+

© HVL-CC BY 3.0)