1 / 7
Jerozolima, Dominik z Ruti

© fot. arch. prywatne rodziny Włochów