6 / 7
Z dziennikarką Urszulą Rzepczak i jej mężem Witoldem - we Włoszech

© fot. arch. prywatne rodziny Włochów