2 / 5
Drewniana cela klasztorna i lalka celuloidowa w habicie karmelitanki, Polska, lata 1920-30