1 / 5
Samuel Friedrich Lauterbach
Portret pastora Samuela Friedricha Lauterbacha namalował nieznany malarz wielkopolski po 1728 r. Samuel Friedrich Lauterbach służył przez większość swojego życia w kościele ewangelickim Żłobka Chrystusa (Kripplein Christi) we Wschowie. Sławę przyniosły mu dzieła o charakterze historycznym oraz liczne kazania pogrzebowe. Jest autorem niemieckojęzycznej kroniki Polski, opisał epidemię dżumy w latach 1709-1710 we Wschowie. W historii zapisał się także jako dobroczyńca i fundator sierocińca. Źródło: Muzeum Okręgowe w Lesznie
+

© Marek BAZAK/East News