5 / 5
Elżbieta z Sobieskich Gorzeńska
Życie Elżbiety związane było z osobą króla Jana III Sobieskiego. Była córką Barbary i Ludwika Sobieskich, blisko związanej ze szlachecką gałęzią rodu Sobieskich. Z późniejszą parą królewską łączyły ich zażyłe stosunki. Król zaaranżował małżeństwo Elżbiety ze starostą starogardzkim, Władysławem Denhoffem, a po jego śmierci wyszła powtórnie za mąż za innego stronnika króla – Jana Gorzeńskiego. Zmarła ok. 1698 r. Źródło: Muzeum Narodowe w Poznaniu
+

© Wikimedia Commons | domena publiczna