1 / 10
Rącznik pospolity, dawniej też rycynus lub kleszczowina (Ricinus communis L.)

© JRJfin | Shutterstock