10 / 12
S. Anna modli się obok s. Christine pod koniec uroczystości i mszy św.
+

© Jeffrey Bruno