3 / 12
Biskup Checchio: Czy w swoim pragnieniu doskonałego naśladowania Chrystusa jesteś zdecydowana na życie w czystości? Czy dla dobra Królestwa Niebieskiego wybierasz życie w ubóstwie i składasz ofiarę posłuszeństwa? Siostra Anna: Tak.
+

© Jeffrey Bruno