4 / 12
Biskup Checchio: Niech Bóg wszechmogący obdarzy Cię łaską wypełnienia tego postanowienia. Wszyscy: Amen.
+

© Jeffrey Bruno