6 / 12
„Błagam o łaskę życia konsekrowanego w pokornej służebnej miłości i radosnej nadziei, przez zasługi Pana naszego Jezusa Chrystusa, z mocy Ducha Świętego, przez wstawiennictwo Maryi, Matki Bożej Nadziei. Amen”.
+

© Jeffrey Bruno