9 / 12
Dar z córki – dumna mama s. Anny jest świadkiem jej ślubów złożonych Chrystusowi.
+

© Jeffrey Bruno