1 / 12
Siostra Julia: Siostra Anna Palka Siostra Anna: Panie, Ty mnie wezwałeś, oto jestem. Biskup Checchio: Moja droga siostro, o co prosisz Boga i Jego Święty Kościół? Siostra Anna: Proszę o miłosierną miłość Boga i o udział w życiu Sióstr Jezusa Naszej Nadziei. Biskup i siostry: Bogu niech będą dzięki.
+

© Jeffrey Bruno