6 / 9
Mawrowo (Macedonia)
Mawrowo to górski kurort w zachodniej Macedonii, w pobliżu granicy z Albanią, popularny zwłaszcza wśród narciarzy. Prawosławny kościół św. Mikołaja został zbudowany w 1850 r. i stał aż do 2003 r., kiedy w wiosce zrobiono sztuczny zbiornik wodny. W pewnym momencie cerkiew była nawet całkowicie zanurzona, ale ostatnio coraz częściej się odsłania, zwłaszcza podczas suchego lata.
+

© Zdenek Matyas Photography | Shutterstock