7 / 9
Kalazin (Rosja)
Jeśli odwiedzicie Kalazin nad Wołgą, będziecie mogli zobaczyć niecodzienny widok – pięciokondygnacyjną ceglaną dzwonnicę, zdobioną sztukaterią i zwieńczoną ceglastą kopułą, wystającą ze Zbiornika Uglickiego. To pozostałość XVII-wiecznego prawosławnego soboru św. Mikołaja, który rozebrano w latach 30. XX wieku podczas budowy zalewu. Po rozpadzie Związku Radzieckiego wieża świątyni stała się atrakcję turystyczną – ponownie zawieszono na niej dzwony i usypano sztuczną wysepkę, by ochronić obiekt przed działaniem wody.
+

© Kirill Skorobogatko | Shutterstock