7 / 8
Podziemia kościoła katedralnego św. Zofii to miejsce intensywnej modlitwy i schronu dla ludności podczas nocnych nalotów.
+

© Private Archive