4 / 9
Drewniane wózki dla niepełnosprawnych Paul tworzy w sposób podobny do technologii druku 3D

© Etienne de Livron