6 / 9
Podnóżek z przedstawieniem gołębicy, symbolu Ducha Świętego

© Paul de Livron