1 / 11
Gobelin Stworzenia w całej okazałości

© fot. Kippelboy - Praca własna | Wikimedia Commons | CC BY-SA 3.0