5 / 11
Stworzenie przez Boga istot morskich i ptaków (Rdz 1,20-22)

© fot. CARLOS TEIXIDOR CADENAS - praca własna | Wikimedia Commons | CC BY-SA 4.0