6 / 11
Adam nadaje nazwy zwierzętom (Rdz 2,20)

© fot. Kippelboy - Praca własna | Wikimedia Commons | CC BY-SA 3.0