11 / 12
Pani Aleksandra Szczygielska w trakcie przekazywania kolekcji do Archiwum IPN.
+

© Archiwum Pełne Pamięci/Instytut Pamięci Narodowej