2 / 12
Zgliszcza kamienic i unieruchomiony tramwaj w kierunku Wierzbna, ul. Marszałkowska 120, Warszawa 1944 r.
+

© Archiwum Pełne Pamięci/Instytut Pamięci Narodowej