3 / 12
Ruiny jednego z podwórek Śródmieścia, Warszawa 1944 r.
+

© Archiwum Pełne Pamięci/Instytut Pamięci Narodowej