4 / 12
Transport rannego powstańca (plut. chor. Jerzy Januszko ps. „Goliat”), Warszawa, 23 sierpnia 1944 r.
+

© Archiwum Pełne Pamięci/Instytut Pamięci Narodowej