5 / 12
Prowizoryczny cmentarz poległych powstańców na terenie jednej z warszawskich posesji, Warszawa 1944 r.
+

© Archiwum Pełne Pamięci/Instytut Pamięci Narodowej