6 / 12
Wnętrza szpitala polowego Zgrupowania „Gurt” przy ul. Złotej 22, Warszawa 1944 r.
+

© Archiwum Pełne Pamięci/Instytut Pamięci Narodowej