4 / 5
Rekolekcje powołaniowe w Suwałkach, lipiec 2022

© fot. arch. s. Joanny Wojciechowskiej