4 / 11
Tu są widoczne stygmaty Ojca Pio.
+

© CPP/CIRIC