2 / 5
Uzdrowienie paralityka
Widzimy tu Chrystusa uzdrawiającego paralityka (scena opisana w Mt, Łk, Mk). Artysta namalował uzdrowionego spacerującego z łóżkiem na plecach, by podkreślić, że jeszcze przed chwilą był unieruchomiony.
+

© Yale University Art Gallery - Public Domain