3 / 5
Jezus chodzący po wodzie
Wczesna sztuka wydaje się bardzo prosta, ale dobrze oddaje przesłanie. Proste pociągnięcia pędzlem ukazują wzburzone morze. Widać jednak, że burza się uspokaja.
+

© Marsyas | Public Domain