5 / 5
Samarytanka
Widzimy tu postać czerpiącą wodę ze studni. Chociaż nie jest to jednoznaczne, eksperci przyjmują, że fresk przedstawia biblijną scenę spotkania Jezusa z Samarytanką.
+

© Dzięki uprzejmości Uniwersytetu Yale | Domena publiczna