10 / 12
Na tylnej ścianie kaplicy znajduje się piękna płaskorzeźba Chrystusa Zmartwychwstałego

© Dolors Massot | Aleteia