2 / 12
Opiekę nad kaplicą sprawuje zakon franciszkanów

© Dolors Massot | Aleteia