10 / 10
Porta Madonnella prowadząca do dzielnicy Castello. To tu spotykała się pierwsza grupa modlitewna ojca Pio.
+

© Photo Courtesy of Gianfranco Vitolo