5 / 10
Wejście do kościoła św. Anny.
+

© Photo Courtesy of Gianfranco Vitolo