6 / 10
Główny ołtarz w kościele św. Anny. Znajdują się tu relikwie papieża Piusa, męczennika.
+

© Photo Courtesy of Gianfranco Vitolo