14 / 15
Edyta Stein (św. Teresa Benedykta od Krzyża) z przyjaciółmi w Getyndze, 1913 rok.
+

©©KNA-Bild/CIRIC