2 / 15
Błogosławiony Pier Giorgio Frassati w 1923 r. podczas wycieczki narciarskiej ze swoimi przyjaciółmi.
+

© Pier Giorgio Frassati | Facebook