12 / 12
Pieczęć herbowa i wizerunek Matki Bożej
Atrybuty bł. Jakuba Strzemię. Przedstawianego ze swoją pieczęcią herbową ze strzemieniem i wizerunkiem Maryi z Dzieciątkiem, która mu się objawiła. Ewentualnie z pieczęcią, na której – zamiast strzemienia – jest Matka Boża i mały Jezus.
+