1 / 7
Kim są archaniołowie?
Jak wszyscy aniołowie, są oni istotami rozumnymi i obdarzonymi wolną wolą. W przeciwieństwie do ludzi nie mają jednak ciał. Ich natura jest czysto duchowa. Zdarza się jednak, że ukazują się ludziom pod widzialną postacią – kiedy zostają posłani przez Boga z jakąś misją.
+

© Steve estvanik | Shutterstock