2 / 7
Michał – „Któż jak Bóg”
Hebrajskie „mika-el” znaczy „któż jak Bóg”. Święty Michał Archanioł wymieniany jest w Piśmie Świętym najczęściej – pięć razy. Jest przywódcą wojsk anielskich, który stoczył walkę ze zbuntowanym Lucyferem i strącił go do piekła. On też oznajmi kiedyś ludzkości koniec świata. Kult św. Michała jest najstarszy – sięga II wieku. Michał często jest przedstawiany jako pogromca szatana albo praepositus paradisi – strażnik nieba stojący z mieczem u jego bram albo ważący na wadze ludzkie grzechy podczas sądu ostatecznego. Jest on jednak nie tylko wykonawcą surowych Bożych wyroków, ale też tym, który objawia ludziom Boże miłosierdzie.
+

© Zzvet | Shutterstock