4 / 7
Gabriel
„Geber-el” dosłownie oznacza: „Bóg zwycięża” albo „mąż Boży”. Archanioł Gabriel jest wspomniany w Księdze Daniela, gdzie wyjaśnia Danielowi sen i przepowiednię. Jednak przede wszystkim to on zapowiedział Zachariaszowi narodzenie się Jana Chrzciciela oraz zwiastował Maryi narodzenie się Jezusa.
+

© Leonardo da Vinci | Raffaele pagani | CC BY-SA 4.0