5 / 7
Jak namalować archanioła?
Artyści, którzy tworzą plastyczne wyobrażenia aniołów, mają zawsze ten sam problem: Jak namalować albo wyrzeźbić istoty niemające płci? Najpopularniejszy pomysł na wybrnięcie z tego dylematu to przedstawienie anioła jako eterycznego młodzieńca: pięknego, szczupłego, z długimi włosami. Inni przedstawiali aniołów jako nagie dzieci (nagość miała – paradoksalnie – symbolizować ich niewinność i czystość) albo malowali same głowy, bez reszty ciał.
+

© Public Domain